Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

1)         Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zw. dalej: zużytym sprzętem) łącznie z innymi odpadami.

2)         Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

3)         Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany oraz jeżeli zużyty sprzęt będzie kompletny i nie będzie stwarzał zagrożenia dla Sprzedawcy. Zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: „Jakub Żuk Kopalnia Coinsow” ul. Kręta, nr 1, lok. 8, 58-301 Wałbrzych..

4)         Sprzedawca, dostarczając Kupującemu sprzęt elektroniczny, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, a jednocześnie zużyty sprzęt będzie kompletny i nie będzie stwarzał zagrożenia dla Sprzedawcy. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać w następujący sposób: mailowo na adres kopalniacoinsowebay@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 660 612 145.

5)         Za zgodą Kupującego, Sprzedawca zrealizuje obowiązek odbioru zużytego sprzętu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, poprzez wskazanie Kupującemu danych podmiotu, który po kontakcie telefonicznym zobowiąże się bezpłatnie odebrać zużyty sprzęt elektroniczny od Kupującego.

6)         Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj.

Czas na seans!

Zapisz się do newslettera i otrzymaj kod rabatowy 35%
ODBIERAM KOD
close-link
0
X